Kredyty mieszkaniowe Warszawa Kredyt hipoteczny Warszawa

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Data dodania: 10 maja 2023 r. / Aktualizacja: 18 maja 2023 r.
Zamyślony mężczyzna Źródło: Athena / Pexels

Rosnące raty kredytów nie sprzyjają portfelom Polaków. Sprawdź, jak zmieni się Twoja rata wraz z rosnącym oprocentowaniem. Czasami jednak, kiedy stan Twoich finansów jest bardzo zły – nie ma już odwrotu. Pozostaje tylko upadłość konsumencka.

Aby ogłosić upadłość konsumencką w Polsce, należy przejść przez odpowiednie procedury i spełnić określone warunki.

Oto ogólne kroki, które należy podjąć:

  1. Skonsultuj się z prawnikiem: W pierwszej kolejności zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych. Prawnik pomoże Ci zrozumieć proces i udzielić niezbędnych porad.

  2. Ustal, czy spełniasz warunki: Aby ogłosić upadłość konsumencką, musisz spełniać określone warunki, takie jak posiadanie długów przekraczających 20-krotność minimalnego wynagrodzenia, niemożność spłaty długów w terminie lub wypowiedzenie umowy kredytowej. Przed rozpoczęciem procesu upewnij się, że spełniasz te warunki.

  3. Przygotuj dokumentację: Przygotuj niezbędną dokumentację, taką jak spis długów, umowy kredytowe, pisma od wierzycieli, dowody wpływu dochodów, dokumenty potwierdzające Twoją sytuację majątkową itp.

  4. Złożenie wniosku w sądzie: Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Wniosek musi być sporządzony w formie pisemnej i zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki.

  5. Wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości: Jeśli sąd uzna, że spełniasz warunki upadłości konsumenckiej, wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. To postanowienie zostanie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w innych publicznych rejestrach.

  6. Spłata długów z majątku: Po ogłoszeniu upadłości zostanie powołany syndyk, który zarządza Twoim majątkiem. Syndyk będzie dążyć do sprzedaży Twojego majątku w celu spłaty wierzycieli. W zależności od sytuacji finansowej, część długów może zostać umorzona.

Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez cały proces upadłości konsumenckiej i udzieli Ci niezbędnych porad. Procedura upadłości konsumenckiej jest skomplikowana i wymaga pełnego zrozumienia przepisów prawnych.

Ocena artykułu
Oddaj głos, bądź pierwszy!
Kredyt hipoteczny w Banku Pekao

Kredyt hipoteczny

Sprawdzam