Kredyt hipoteczny

Co to jest kredyt hipoteczny?

W wielkim ułatwieniu tej definicji, kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe, którego zabezpieczeniem jest dana nieruchomość. Kredyt hipoteczny możemy przeznaczyć na takie cele jak:

 • zakup gotowej nieruchomości na rynku wtórnym,
 • zakup gotowej lub budowanej nieruchomości na rynku pierwotnym,
 • zakup lub budowa domu,
 • remont lub wykończenie nieruchomości,
 • cel dowolny (pożyczka hipoteczna),
 • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe,
 • konsolidacja zobowiązań bankowych.

Jak wygląda proces wnioskowania o kredyt hipoteczny?

Jeśli chodzi o cały proces wnioskowania o kredyt hipoteczny, jest on bardziej złożony niż w przypadku kredytów gotówkowych czy pożyczek. Wyróżniamy co najmniej kilka etapów:

 1. Kredyt hipoteczny to kredyt celowy, zanim przystąpisz do procesu wnioskowania, musisz wiedzieć o zakup której nieruchomości będziesz się starać. Potrzebujesz tej dokumentacji do wniosku.
 2. Kompletowanie dokumentów – wniosek zostanie przeanalizowany dopiero w momencie, kiedy złożysz całą kompletną dokumentację. W przypadku braków – czas oczekiwania na ostateczną decyzję będzie zdecydowanie wydłużony.
 3. Analiza i decyzja kredytowa – dokumentacja to jedna sprawa. Bank może pozytywnie lub negatywnie ocenić Twój wniosek. Barierą może być zdolność kredytowa a konkretniej jej brak (możesz ocenić swoją zdolność w tym kalkulatorze), jak również rodzaj nieruchomości.
 4. Podpisanie umowy kredytowej – po wydaniu ostatecznej pozytywnej decyzji przygotowywana jest umowa kredytowa. To dokument najważniejszy, potwierdzający zaciągnięcie kredytu hipotecznego.
 5. Podpisanie aktu notarialnego – uruchomienie kredytu jest zależne od podpisania aktu notarialnego i dostarczenia go do banku. W tym momencie środku zostaną uruchomione.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu?

Dokumentacja niezbędna do zawarcia kredytu hipotecznego jest dość obszerna i różna. Wyróżniamy kilka rodzajów:

 1. formularze bankowe: wniosek kredytu hipotecznego, karta klienta, kosztorys budowy/remontu, inne oświadczenia na drukach bankowych,
 2. dokumenty potwierdzające tożsamość klienta: dowód osobisty, paszport, karta pobytu,
 3. dokumenty potwierdzające dochody klienta: zaświadczenie o dochodach, wyciągi z kont osobistych, PITy, Książka Przychodów i Rozchodów, itp
 4. dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości: umowa przedwstępna lub deweloperska, odpis z Księgi Wieczystej, Wypis z Ewidencji Gruntów, Pozwolenie na budowę, podstawa prawna nabycia nieruchomości, Prospekt Informacyjny, itp.

Musimy pamiętać, że każdy bank posiada swoje formularze. Różnią się także wymagania dotyczące dokumentów dodatkowych. Ważne jest, aby dostarczyć aktualne wzory dokumentów i wymagane załączniki. to przyspieszy całą procedurę.

Najważniejsze pojęcia związane z kredytem hipotecznym?

Składając wniosek i podpisując umowę kredytową, spotkasz się z różnymi, z naszego punktu widzenia, niezrozumiałymi skrótami i pojęciami. Wyjaśniamy najważniejsze z nich.

Oprocentowanie kredytu – oznacza ile odsetek w skali roku zapłacimy za udzielony kredyt. Banki podają oprocentowanie kredytu hipotecznego jako sumę marży i WIBOR-u.
Marża kredytu – jeden z elementów składowych oprocentowania kredytu. Wysokość marży zależy od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego, skorzystania z innych produktów banku (np. karty kredytowej, konta, itp.)
WIBOR – teoretyczna stopa procentowa po jakiej banki są skłonne pożyczać między sobą środki na rynku międzybankowym. Najważniejsza stopa procentowa na rynku dla kredytobiorców, gdyż to od niej uzależnione jest oprocentowanie kredytów złotowych. Na wysokość stawki Wibor w pośredni sposób wpływ mają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego.
LTV (loan to value) – wskaźnik określający stosunek wartości kredytu do wartości nieruchomości, którą jest zabezpieczony kredyt. Aktualnie wskaźnik LTV nie może przekroczyć 80%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie może być wyższy niż 90%.
Wkład własny – kwota środków własnych, którą kredytobiorca musi przeznaczyć na zakup nieruchomości. Minimalny wymagany wkład własny to 20%, a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego wystarczy wkład własny o w wysokości 10%. Część banków jako wkład własny może potraktować także inną nieruchomość należącą do kredytobiorcy.
Księga wieczysta – rejestr, w którym zapisany jest stan prawny nieruchomości. Pozwala on ustalić, kto i jakie prawa posiada w związku z daną nieruchomością, czy toczą się wobec właścicieli jakieś postępowania egzekucyjne, czy nieruchomości jest obciążona hipoteką.
Prowizja – to jednorazowa opłata na rzecz banku udzielającego kredyt. Jej wysokość ustalana jest jako procent od wartości kredytu.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Przy wyliczaniu RRSO pod uwagę bierze się nie tylko odsetki, ale także inne koszty ponoszone przez kredytobiorcę, takie jak ubezpieczenia, prowizje, inne opłaty, np. za wycenę nieruchomości.

Dlaczego kredyt hipoteczny z naszymi ekspertami finansowymi?

Niezależnie od tego, czy to Twój pierwszy kredyt na własne mieszkanie czy już kolejna hipoteka, tym razem pod budowę domu. Cały proces musi być przejrzysty i transparentny. Nie ma czasu i miejsca na pomyłki i niedociągnięcia.

Nasi eksperci kredytowi porównają dla Ciebie oferty kilkunastu banków, z którymi współpracujemy od wielu lat, tak abyś mógł wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Będą czuwać nad całym procesem i sprawią, abyś był zadowolony z efektów całego procesu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zespołowi ekspertów, jesteśmy na bieżąco z rynkiem finansowym oraz rynkiem nieruchomości, co czyni z nas najlepszych partnerów do znalezienia najkorzystniejszego kredytu hipotecznego.

ZAPYTAJ O KREDYT!

  Informujemy, że wysyłając formularz korzystasz z usługi kojarzenia z Partnerem - pośrednikiem finansowym. Twoje dane kontaktowe zostaną przekazane do NOTUS Finanse S.A. w celu nawiązania przez NOTUS kontaktu telefonicznego dotyczącego oferty produktowej instytucji finansowych współpracujących z NOTUS. Klauzula informacyjna NOTUS Finanse S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych.